Maarten De Veuster

Maarten De Veuster

15de plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Maarten De Veuster trekt naar het Vlaams Parlement!

De vraag die de voorbije periode vaak gesteld werd door vele Schotenaren was zeker niet onterecht. “Je gaat Schoten toch niet verlaten?”
Nee, natuurlijk niet. In de eerste plaats blijf ik burgemeester van Schoten, maar ik denk dat het belangrijk is dat onze stem ook in Brussel gehoord wordt. Dat kan alleen maar voordelen opleveren voor onze regio.

“Zelfs al word ik verkozen voor het Vlaams Parlement, dan nog zal ik altijd burgemeester blijven.”

Mobiliteit helpt ons vooruit!

Belangrijke thema’s eindigen niet aan de gemeentegrens. Ik vertel geen geheimen als ik zeg dat er heel wat werken gepland zijn in en rond Antwerpen. Die werken gaan onherroepelijk ook een impact hebben op de mobiliteit in onze regio, van Stabroek over Kapellen, Brasschaat, Schoten, Brecht, Malle, Ranst, Wijnegem en Wommelgem. Het is belangrijk dat ook onze regio een stem heeft in dit mobiliteitsverhaal en die stem wil ik graag zijn voor de N-VA in het Vlaams Parlement.

Laat ons eerlijk zijn: hier in onze mooie groene rand rond de stad zijn we ons maar al te goed bewust van de uitdagingen die de huidige mobiliteitssituatie met zich meebrengt. De files op de ring rond Antwerpen zijn ondertussen ook voelbaar in onze gemeentes.

Samen pakken we de knelpunten aan!

We mogen niet blind zijn voor onze lokale economie en de werkgelegenheid in onze streek. Bedrijven moeten de kans krijgen om te blijven investeren in onze regio. We moeten blijven inzetten op innovatie en op bv. bijna klimaatneutrale bedrijvenzones, zodat er ruimte is voor een sterk economisch weefsel dat ook de noodzakelijke aandacht heeft voor ons klimaat.

Ook veiligheid en integratie zijn belangrijke onderwerpen.  In onze groene gemeentes rond de stad moeten we waakzaam blijven voor grootstedelijke problematieken.  Voor N-VA telt niet waar je vandaan komt, wél waar je naartoe wil. Een streng maar rechtvaardig immigratiebeleid moet ervoor zorgen dat diegene die onze hulp echt nodig hebben, ze ook kunnen krijgen. Naast rechten zijn er ook plichten. Het is niet meer dan normaal dat onze manier van leven overeind moet blijven. De scheiding tussen religie en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw… kort samengevat: de waarden van de verlichting moeten we koesteren en beschermen.  

Dat betekent dat ook onderwijs een heel belangrijk thema is. Met 2 opgroeiende kinderen word ik hier dagelijks mee geconfronteerd. Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen op zijn/haar niveau, en op jonge leeftijd kunnen instappen om alle kansen te benutten. Ik zal mee strijden om de lat hoog te laten liggen. Ik geloof niet in pretpedagogie. De nivellering naar beneden, die op sommige plaatsen is ingezet, is een ware bedreiging voor de toekomst. Onze hersenen en onze kennis en kunde zijn de belangrijkste grondstof van Vlaanderen, hier mogen we niet op inboeten. Leerkrachten verdienen ons respect.

Aan de juiste tafel!

Als burgemeester in de groene rand rond Antwerpen deel ik de bezorgdheid met onze burgers. Of het nu gaat om beslissingen die een impact hebben op de toenemende verkeersdrukte, het openbaar vervoer, de verbreding van kanalen, de verhoging van bruggen, het creëren van meer groene ruimte door overkappingen en zoveel meer: ik kan niet alles vanop mijn kantoor als burgemeester van Schoten doen.

Als we echt impact vanuit onze groene rand rond Antwerpen willen hebben op de grote mobiliteitsdossiers, dan moeten we zorgen dat we mee aan de tafel zitten waar die beslissingen worden genomen: op Vlaams niveau

Koen Metsu, mijn oude voetbalkameraad en burgemeester van Edegem, doet dit nu ondertussen al meer dan 6 jaar. De manier waarop hij dat aanpakt in zijn gemeente, is een duidelijk voorbeeld. Hij bewijst dat je als burgemeester de ideale persoon bent om de dorpsstraat naar de Wetstraat te brengen.
Lees hier het dubbelinterview met Maarten en Koen.

Maarten De Veuster Vlaams Parlement 15de plaats