Maarten De Veuster

Maarten De Veuster

15de plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Over mij

Maarten werd geboren in Schoten, is 46 jaar oud, getrouwd met Eef Hendrickx en heeft 2 kinderen: Remco (15) en Judit (13). Van 2007 tot 2012 was hij schepen voor o.a. Jeugd, Lokale economie, Tewerkstelling, Ontwikkelingssamenwerking,… In 2013 werd hij burgemeester en in 2018 werd hij herverkozen.

Sinds 1997 is Maarten actief als zelfstandig reisagent in de familiezaak in Schoten. In zijn beperkte vrije tijd is hij actief bij VK Simikos, in het verleden als speler, vervolgens ook als bestuurslid en nog steeds als (hulp)trainer bij de jeugd. Daarnaast is hij spelend lid bij TC Schoten, skiet hij graag, en ook reizen met het gezin en wandelen met de hond bieden een welkome uitlaatklep. Maarten is daarnaast ook (steunend) lid van tal van Schotense verenigingen.

Maarten in Schoten

Schoten is een mooie gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. De Schotenaar is tevreden, woont graag in zijn gemeente en dit willen we ook zo houden in de toekomst. Maarten wil daarom de dienstverlening naar de burger toe nog verbeteren. Ook veiligheid blijft een prioriteit. We blijven inzetten op het creëren en verstevigen van de buurt- en informatienetwerken (BIN’s). En vanzelfsprekend zullen we erop toezien dat nieuwkomers onze waarden en normen onderschrijven en respecteren.

Met de aankoop van de Forumgebouwen, de renovatie van het Gelmelenhof en de noodzakelijke werken aan de waterleiding in de Paalstraat, met daaraan gekoppeld de vernieuwing van onze belangrijkste winkelstraat, krijgen we de kans om ons dorpscentrum klaar te stomen voor de volgende 50 jaar. En ondertussen blijven we natuurlijk verder investeren in nieuwe fiets- en voetpaden.

Ook de volgende 6 jaar wordt er sterk ingezet op cultuur, jeugdbeweging, buitensporten. Een derde sporthal moet het capaciteitsprobleem kunnen oplossen. Met de nieuwe Forumgebouwen en het opwaarderen van het Gelmelenhof zal de cultuur letterlijk een centrale plaats krijgen in onze gemeente.

Als we jongeren kansen geven in ons onderwijs, dan kunnen ze uitgroeien tot volwassenen die inspireren en innoveren om de uitdagingen van vandaag aan te pakken. Daar wil Maarten ook de volgende legislatuur zijn schouders blijven mee onderzetten.

Maarten in Vlaanderen

Belangrijke thema’s eindigen niet aan de gemeentegrens. We mogen niet blind zijn voor onze lokale economie en de werkgelegenheid in onze streek. Bedrijven moeten de kans krijgen om te blijven investeren in onze regio.

Ook veiligheid en integratie zijn belangrijke onderwerpen. In onze groene gemeentes rond de stad moeten we waakzaam blijven voor grootstedelijke problematieken.  Voor N-VA telt niet waar je vandaan komt, wél waar je naartoe wil.

Ook onderwijs is dus een heel belangrijk thema. “Met 2 opgroeiende kinderen word ik hier dagelijks mee geconfronteerd. Ik geloof niet in pretpedagogie. De nivellering naar beneden, die op sommige plaatsen is ingezet, is een ware bedreiging voor de toekomst. Onze hersenen en onze kennis en kunde zijn de belangrijkste grondstof van Vlaanderen, hier mogen we niet op inboeten.”

Hier in onze mooie groene rand rond de stad zijn we ons maar al te goed bewust van de uitdagingen die de huidige mobiliteitssituatie met zich meebrengt. De files op de ring rond Antwerpen zijn ondertussen ook voelbaar in onze randgemeentes. Als we echt impact vanuit onze groene rand rond Antwerpen willen hebben op de grote mobiliteitsdossiers, dan moeten we zorgen dat we mee aan de tafel zitten waar die beslissingen worden genomen: op Vlaams niveau.